Mã đơn hàng Ngày gởi Người nhận Cước phí Trạng thái
ABC ABC ABC ABC ABC
ABC ABC ABC ABC ABC